study kebenaran yang memerdekakan

Silahkan klik rekaman (dalam kolom LISTEN) yang hendak di dengar,…. Kiranya menjadi berkat bagi anda…. Selamat Mendengarkan.

Efesus 3:10-12 supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

Kitab : Wahyu

Date

Title

Listen

2016-10-24

Wahyu 17:14 Kehendak Allah – Setia

2017-01-30

Wahyu 3:14 Permulaan Segala Sesuatu – Kristus

2018-02-05

Wahyu 1:17-18 Pemisahan – Akulah Alfa Omega dan Hidup