study kebenaran yang memerdekakan

Silahkan klik rekaman (dalam kolom LISTEN) yang hendak di dengar,…. Kiranya menjadi berkat bagi anda…. Selamat Mendengarkan.

Efesus 3:10-12 supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

Kitab : 1 Petrus

Date

Title

Listen

2012-05-24

1 Petrus 1:3-8 Salib-Nya

2012-05-30

1 Petrus 1:18-20 Keselamatan Dari Allah

2017-07-10

1 Petrus 1:23 Hidup Yang Kekal- Jenis Ilahi

2018-01-15

1 Petrus 1:14-16 Pemisahan – Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus

2018-04-30

1 Petrus 1:13-19 Hidup Kekal -Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus