study kebenaran yang memerdekakan

Silahkan klik rekaman (dalam kolom LISTEN) yang hendak di dengar,…. Kiranya menjadi berkat bagi anda…. Selamat Mendengarkan.

Efesus 3:10-12 supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

Kitab : Yohanes

Date

Title

Listen

2012-05-03

Yohanes 8:30-37 Kebenaran Yang Memerdekakan

2012-09-05

Yohanes 3:16-18 New Relationship

2016-02-01

Yohanes 8:31-32 Kebenaran Yang Memerdekakan

2016-02-08

Yohanes 8:33-36 Setiap orang yg berbuat dosa adalah hamba dosa

2016-02-15

Yohanes 8:37-44 Like son Like Father

2016-02-22

Yohanes 8:45-47 Yang berasal dari Allah mendengarkan firman Allah

2016-02-29

Yohanes 8:48-50 Kehormatan bagi Allah

2016-12-19

Yohanes 3:36 Kedatangan Yesus Sebagai Mesias – Memberi Hidup Yang Kekal

2017-02-06

Yohanes 17:20-24 Kesatuan Di Dalam Kristus

2017-07-03

Yohanes 17:3 Hidup Yang Kekal : Keselamatan

2017-07-24

Yohanes 3:36 Hidup Yang Kekal – Tinggal Di Dalam Aku

2017-09-11

Yohanes 14:2-4 Yesus Sudah Datang – Second Coming

2017-12-25

Yohanes 10:10 Manusia Baru – Kristus Datang Memberi Hidup

2018-02-12

Yohanes 3:6 Pemisahan – Jenis

2018-03-05

Yohanes 6:51-53 Hidup Baru- Manusia Tidak Memiliki Hidup

2018-04-02

Yohanes 17:3 Hidup Kekal – Hanya Satu Hal Yang Terpenting