Ishak dan Ribka gambaran Kristus

By June 14, 2016Gambaran vs Realita

💓Ishak dan Ribka💓

👳Abraham mencarikan mempelai untuk anaknya Ishak.
Abraham ingin calon menantu dari kaumnya sendiri.
Dia mengutus hambanya untuk kembali ke negeri sanak saudaranya yg ditinggalkan dulu.

Hambanya berangkat kekota Nahor, saudara Abraham.
Sampai digerbang kota, hamba itu memohon kpd TUHAN..

📓Kejadian 24.

🎊12 Lalu berkatalah ia: “TUHAN, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham.

🎊13 Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air.

🎊14 Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum–dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu.”

🎊15 Sebelum ia selesai berkata, maka *datanglah Ribka,*yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, isteri Nahor, saudara Abraham; buyungnya dibawanya di atas bahunya.

🎊16 Anak gadis itu sangat cantik parasnya👩, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.

🔰Hamba itu berdoa memohon agar membuatnya berhasil dlm misi “pencarian” mempelai.
Allah perencana skenario.
Ribka persis melakukan yg diharapkan oleh hamba itu
Ribka terpilih /ditentukan menjadi mempelai Ishak💕.

🎀Setelah lamaran diterima oleh Laban saudara Ribka dan Betuel ayah Ribka,
Hamba itu memberi kesaksian ttg kekayaan Ishak. Hamba itu “mengeluarkan” perhiasan💐💫 emas dan perak serta pakaian kebesaran 🌟utk Ribka dan orangtua serta saudaranya pemberian yang indah-indah.
Tindakannya memuliakan Putra Tuannya yang mengutus yaitu Abraham.

Mendengar dan melihat kesaksian hamba itu, Ribka💓 menjawab ” Mau ” ikut pergi .
Ribka mau pergi kepada Ishak ditanah Kanaan…hmmm. walaupun belum pernah bertemu dengan Ishak. Namun sudah jatuh cinta dan akan tinggal bersamanya.

Akhirnya hamba itu membawa Ribka kepada Ishak.

📒Kejadian 24 :50-53

🎉50 Lalu Laban dan Betuel menjawab: “Semuanya ini datangnya dari TUHAN; kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya.

🎉51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.”

🎉52 Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN.

🎉53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah.
~~~

🎉58 Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya :” Maukah engkau pergi beserta orang ini?” Jawabnya :
“M a u”

👰Maka Ribka ikut dan bertemu Ishak. Ishak mengambil dia sbg isterinya, Ishak mencintainya.
~~~~

👦Gambaran Kristus dalam kisah Ishak dan Ribka 👰:

🙌Bapa “mengutus” Roh Kudus mencari mempelai bagi Anak-Nya.
Ketika bertemu dgn calon mempelai, Roh Kudus menyatakan / mewahyukan Kristus dan kesaksian ttg kekayaan-Nya, sehingga calon mempelai wanita jatuh hati walaupun belum pernah melihat calon mempelai prianya.

👑Setelah lamaran diterima, KEKAYAAN SORGAWI makin mengalir, diberikan kepada mempelai.💰💰💰
~~~

📙1 Petrus 1 : 8

🎀8 Sekalipun kamu BELUM PERNAH MELIHAT DIA, 😑namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. 😎 Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan,😍

😤Siapa yang “haus” mencari pada awalnya?
Hamba Abraham haus mencari air kesumur untuk dirinya minum, sekaligus unta2nya, namun ada “haus” yang lain untuk menemukan sasaran calon mempelai bagi Putera Tuannya.

Ribka tidak sedang mencari suami. Tetapi hamba itu yang mencarikan isteri untuk Putera tuannya.
Hamba itu mendapatkan respon dari Ribka, bahkan Ribka 😍 bertindak suka rela mengikuti hamba itu dlm perjalanan yg jauh utk bertemu Ishak, mempelai pria.

💧Ingat Yesus yang haus singgah disumur kota Sikhar meminta air kepada perempuan Samaria?
Perempuan ini meresponi permintaan air bahkan bercakap-cakap dgn Yesus yg sebaliknya menawarkan kpd perempuan ini “air hidup” yang bila diterima akan menjadi mata air didalam dirinya. ❄Mata air yang akan memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal.

📒Yohanes 4:13 -14

🎀13 Jawab Yesus kepadanya :” Barangsiapa minum air (sumur) ini, ia akan haus lagi

🎀14 tetapi barangsiapa yang minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, YANG AKAN TERUS MENERUS MEMANCAR SAMPAI KEPADA HIDUP YANG KEKAL”

Youth, 👩👧👦👸
ketika Roh Kudus menyapa💘 dan “haus” untuk mendapatkan mempelai Kristus, akankah kamu memberi respon memperoleh Air Hidup yang kemudian memancar terus menerus dari dalam dirimu? 💖

Ilustrasi : ketika pertama kali Roh Kudus menyapa “melalui” seorang “hamba Tuhan” menyampaikan Kristus, sering mula2 kita menolak dalam hati, kemudian berlari menghindar ke prioritas lain yg berpusat kpd hasrat menyukakan hati kita sendiri. Namun Roh Kudus mengejar dgn haus “menyatakan” Kristus, kita akan tiba disuatu titik, ketika hati kita bertanya “betulkah berita itu? Masa sih begitu? Let me see…..”

Then you fall in love with HIM!! You get caught.😛
💖💓💖💞💖

-AM-